fbpx

Dla Prezesa / Właściciela

Dla Prezesa / Właściciela

W poniższej tabeli przedstawiam porównanie korzyści ze stosowania myisopocket dla Prezesa / Właściciela firmy

Dla Prezesa / Właściciela
określenie kontekstu organizacji, stron zainteresowanych i ich wpływu na funkcjonowanie organizacji
mechanizm zaawansowanej kontroli zgodności organizacji z wymaganiami prawnymi
automatyczny schemat organizacyjny, powiązany z matrycą odpowiedzialności dla stanowisk
definiowanie KPI dla procesów, właścicieli procesów, powiązanie z polityką i celami, monitorowanie procesów
kontrola terminowej realizacji wszystkich działań w systemie zarządzania – reklamacje, niezgodności audytowe, plan rozwoju firmy, itp.
spójna dokumentacja systemowa, skorelowana z weryfikacją spełnienia wymagań normatywnych oraz wymagań prawnych
przeglądy zarządzania – łatwe przeprowadzenie i udokumentowanie, definiowanie działań usprawniających i doskonalących oraz terminowy monitoring ich realizacji – wskazanie osób odpowiedzialnych
monitorowanie obszaru zarządzania – dzięki myisopocket – w czasie rzeczywistym masz podgląd z stopień zaawansowania różnorodnych działań realizowanych w Twojej firmie! Mechanizm kart działań – jest skutecznym narzędziem do zdefiniowania zadań do wykonania, monitorowania ich realizacji i dostępności pełnej informacji o działaniach na poszczególnych etapach. Już nie musisz dopytywac się o postęp w określonej sprawie. Po prostu klikasz i wiesz!
możliwość weryfikacji obciążenia każdego stanowiska przyznanymi obowiązkami i działaniami w systemie zarządzania
likwidacja „białych plam” w organizacji – przypisanie każdego działania, etapu procesu, iteracji – do odpowiedniego stanowiska i pracownika
możliwość weryfikacji stopnia realizacji obowiązków – logi systemowe – logowania, wprowadzanie danych do systemu, wykonanie okreslonych czynności i działań – obraz dnia

Dodaj komentarz