fbpx

Dla audytora / Pełnomocnika

Dla audytora / Pełnomocnika

W poniższej tabeli przedstawiam porównanie korzyści ze stosowania myisopocket dla audytora wewnętrznego oraz Pełnomocnika ds systemów zarządzania

Dla audytoraDla Pełnomocnika
łatwe planowanie przebiegu audytułatwe planowanie przebiegu audytu
skorelowanie celu audytu z celami procesuskorelowanie celu audytu z celami procesu
ocena skuteczności i efektywności audytowanych procesówocena skuteczności i efektywności audytowanych procesów
plan audytu połączony z kryteriami audytu (wymagania normy + dokumentacja źródłowa  – procedury, instrukcje, dokumenty i zapisy, kompetencje personelu)plan audytu połączony z kryteriami audytu (wymagania normy + dokumentacja źródłowa  – procedury, instrukcje, dokumenty i zapisy, kompetencje personelu)
wsparcie dla audytów zdalnych – możliwość przygotowania dowodów zgodności przez uczestników audytuwsparcie dla audytów zdalnych – możliwość przygotowania dowodów zgodności przez uczestników audytu
raport z audytu powstaje w trakcie audytu, gotowy do wydruku i dystrybucji w ciągu kilku sekundraport z audytu powstaje w trakcie audytu, gotowy do wydruku i dystrybucji w ciągu kilku sekund
inicjowanie działań wynikających z audytu w momencie zatwierdzania raportu z audytuinicjowanie działań wynikających z audytu w momencie zatwierdzania raportu z audytu
zarządzanie dokumentacją systemową – metoda click&go
identyfikowanie wymagań zawartych w standardach norm ISO
matryca powiązań wymagań ISO z dokumentacją systemową
matryca powiązań wymagań ISO z harmonogramem audytów
łatwa transformacja z istniejącego „papierowo-excelowego” systemu
mechanizmy potwierdzania zapoznania się z dokumentacją systemową (double-in)
mechanizm powiadomień mailowych o zmianach w dokumentacji (rozdzielnik zmian)
monitoring statusu wymagań prawnych i innych
powiązanie wymagań prawnych z określonymi działaniami systemowymiDodaj komentarz